Ensemble Leporello VZW

Sint-Mariastraat 4/2
B-1080 Brussel
Mobile +32 (0)477/3456.22
e-mail: dirk.opstaele@icloud.com

  

MET DE STEUN VAN
INNOVIRIS BRUSSEL, VLAAMSE GEMEENSCHAP, GC DE KROON, CIE DES MUTANTS, TAXSHELTER, BREDE SCHOOL MOLENBEEK, FEDERATION WALLONIE BRUXELLES
 

Isme

Conversatiestuk Van Nathalie Sarraute. (1996)
 • Van Nathalie Sarraute, conversatiestuk.
  Vertaling en regie: Dirk Opstapel
  (1996)

  Project Details
  ISMA of wat men noemt ‘niks’”
  door Ensemble Leporello
  Van Nathalie Sarraute
  Vertaling en regie: Dirk Opstaele
  Première: Beursschouwburg Brussel 1996
   
  De in Rusland geboren, maar in Frankrijk levende en werkende Nathalie Sarraute wordt aanzien als een belangrijke vertegenwoordigster van de 'nouveau roman'. Haar oeuvre kent sinds het midden van deze eeuw een groeiende, internationale belangstelling_.
    In haar stukken wordt op een verbeten manier een taalstrijd gestreden, meedogenloos, roekeloos, .... De tekst, zoals hij door de personages wordt gehanteerd, is er geen literair-poetisch bouwsel, de woorden dienen rijm noch metrum maar worden voortdurend getest op de relatie die zij hebben met een te bevechten of te verdedigen 'inhoud'. 
    De in eenvoudige, dagdagelijkse spreektaal geschreven conversatiestukken van Sarraute zijn een soort loopgraafwerk, een obsessioneel vechten om betekenis en verbale gebiedsuitbreiding.
    In het geval van "Isme" zou dan blijken dat, in hun beeldenstormende zoektocht naar de realiteit achter de woorden, de protagonisten op weinig meer dan niets  stuiten: ce qui s'appelle rien.
   
  Met: Andrea Bardos, Dirk Opstaele, Lieve Claes, Luc Desmet, Bernard Van Eeghem/ Eric Drabs, Machteld Timmermans