Ensemble Leporello VZW

Sint-Mariastraat 4/2
B-1080 Brussel
Mobile +32 (0)477/3456.22
e-mail: dirk.opstaele@icloud.com

  

MET DE STEUN VAN
INNOVIRIS BRUSSEL, VLAAMSE GEMEENSCHAP, GC DE KROON, CIE DES MUTANTS, TAXSHELTER, BREDE SCHOOL MOLENBEEK, FEDERATION WALLONIE BRUXELLES
 

Nieuwsflash

BRIEF VAN DIRK OPSTAELE AAN DE MEDEWERKERS:
Onze aanvraag voor projectsubsidie voor “Shakespeare is Dead” kreeg een gunstig advies van de beoordelingscommissie - zowel zakelijk als artistiek een ‘voldoende’ - maar geen subsidies. Ik selecteer de minpunten (waarom ‘voldoende’ en niet ‘goed’) uit het oordeel van de commissie:
  ‘Leporello gebruikt voor SHAKESPEARE IS DEAD, GET OVER IT een tekst van Paul Pourveur uit 2002, die integraal en onbewerkt gebracht wordt door Johan Knuts en Machteld Timmermans. Dit project borduurt duidelijk verder op een reeds uitgebouwde artistieke signatuur en toont geen intentie tot vernieuwing. Zo is er bijvoorbeeld sprake van een "handboek" als leidraad, "een gesystematiseerde catalogus van scènisch-dramatische werkwijzen, oefeningen en denkmodellen" waarop Leporello terug kan vallen. Het regieconcept is al af, en de spelkeuzes zijn gemaakt, terwijl de eigenlijke repetities nog moeten beginnen. De hele projectomschrijving doet de hoop op een fris en spannend resultaat niet meteen oplaaien. De keuze om multimedia en technologie te weren is legitiem, evenals de focus op eenvoud en theatrale middelen in hun puurheid, maar deze beleidslijn mag niet leiden tot een formulematige herhaling van dezelfde procédés.’
  ‘Ensemble Leporello maakt in redenering en werkmethode op een degelijke manier de overstap van structureel gesubsidieerd gezelschap naar een projectmatige werking. Het gezelschap probeert meer te realiseren met minder middelen, maar tegelijk is dit een aanvraagdossier dat getuigt van stagnatie op verschillende fronten. De keuzes die Leporello maakt zijn legitiem, zo meent de beoordelingscommissie, maar houden ook het risico in op een vorm van theater die niet hedendaags meer is. Toch meent de beoordelingscommissie dat ook l'art pour l'art een plaats heeft in het hedendaagse landschap en benadrukt ze dat Ensemble Leporello een geheel eigen theatertaal heeft die ook in 2017 nog steun verdient. ‘
 
En het besluit van de minister: 
‘De minister maakt zich de overwegingen en adviezen van de afdeling Kunsten en de beoordelingscommissies eigen. Binnen de beperkte budgettaire context (4.112.200 euro, terwijl er voor deze 2de van 3 rondes een bedrag van 4.266.000 euro gunstig is geadviseerd) ziet de minister zich verplicht om, ondanks gunstig advies, af te zien van een subsidietoekenning aan deze aanvrager, om andere aanvragers die gunstige adviezen en een hogere prioritering verkregen, op een haalbare manier te ondersteunen.’
 
Kameraden en vrienden, 
Voor het eerst sinds meer dan 20 jaar (tussen 1985 en 1997 waren er al enkele jaren zonder project- of andere subsidies) valt Ensemble Leporello helemaal zonder toelage. Dat dit nu gebeurt lijkt ironisch: Seizoen 2016 - 2017 is een van Leporello's actiefste seizoenen ooit. En de voorbije jaren maakten we stukken die tot de beste behoorden van Leporello's lange en rijke palmares. Ik doe een greep: “Disparus”, “Minnevozen”, “Twee meisjes en een schurk”, “Lyrical Minutes”, “Het laatste feest”, “Wachten op Godot” ... Alle vakkundig gemaakte, super diverse en toch typische Leporello-werken die grote tournee's (van operahuis tot straathoek) maakten en die mij blij maken als ik eraan denk. Maar 'de sector' geeft ons nul op het rekwest. Ook de vraag voor een kleine toelage van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van Brussel (VGC) werd in maart afgewezen en verleden week ontvingen we dus bovenstaand nieuws van de Vlaamse Gemeenschap. Je zou er paranoïde van worden, het persoonlijk opvatten, je afvragen wie ons hier tegenwerkt...
  Het is waar dat Leporello steeds al een nogal aparte positie innam, weg van het centrum en langszij de overheersende modetrends. Een oud zeer: veel maken, veel spelen maar nooit echt daar 'waar het mooi weer wordt gemaakt'. Steevast vergeten als men het heeft over Vlaamse gezelschappen in het buitenland, systematisch vergeten als men het heeft over Nederlandstalige Brusselse gezelschappen. Een pr-probleem, een probleem van verankering bij grote huizen, een probleem van vooroordelen vanwege 'het beroepsveld' en de politiek, een probleem van imago? Ja, dat allemaal, want ik kan me niet voorstellen dat het aan onze reële artistieke kwaliteiten zou liggen. Tenslotte was er, als het ware een deel van de onhoudbare marginalisering, dat duister manoeuvre vanwege Leporello's Raad van Bestuur die de artistieke leiding wilde overdragen aan Stefan Perceval van theatergezelschap Het Gevolg. Ik zeg duister omdat dit werd gedaan zonder overleg met mij of met (de meesten onder) jullie. Joke Quaghebeur en Guy Uyttebroeck opereerden in stilte tot sommigen we het via derden te horen kregen. 
  Een kettingreactie? Niet alleen de overheid en de grote huizen, maar ook mensen die nauw betrokken waren bij de producties en tournee's, keerden ons, keerden mij de rug toe.
  Zijn de signalen duidelijk? De argumentaties van de verschillende beoordelingen stemmen overeen: Leporello gebruikt teveel dezelfde procédé’s, speelt op veilig, is niet hedendaags, doet aan ‘l’art pour l’art’… Dat kan volgens mij alleen maar betekenen dat de leden van de jury de zeer van elkaar verschillende, originele en succesvolle producten van de laatste jaren niet hebben gezien.
  Of wat?
 
Het laatste woord is hier nog niet over gezegd. Deze zomer maken Machteld Timmermans en Johan Knuts “Shakespeare is Dead” met een shoe-string-budget, volgend seizoen spelen we ons nieuwe repertoire, lanceren we nieuwe projecten, zoeken we naar nieuwe middelen. Ik hou jullie op de hoogte.
  X Dirk
 
ENSEMBLE LEPORELLO
SEIZOEN 2017
SHAKESPEARE IS DEAD,  CYBERFALL,    WIP,   MISS WIFI & KOEBREV,  
LYRICAL MINUTES IN THE CITY     SPOOKRIEDELS ,  ARABISCHE NACHT
Andrea Bardos, Patrick Beckers, Karel Creemers, Iris Carta, Béry Lula, Kobe Baeyens, Diego Barrios Ross, Irene Carpentier, 
Charlotte Deschamps, Marjolijn Debulpaep, Iris De Blaere, Janneke Donkersloot, Patrick Dhooge, Katja Konvalinka, Dirk Opstaele, Vital Schraenen, 
 Danny Timmermans, Machteld Timmermans, Martine Godart, Chloé Perrilleux, Jure Počkaj, Fabien Robert, Maarten Schuermans, Mieke Segers
Geert Vermeulen, Roos Van Vlaanderen, Jonas Van Thielen, Daan Verheyden, Angelo Ronaldo, Gordon Wilson, Irena Yebuah Tiran...
 
WWW.LEPORELLO.BRUSSELS